user_mobilelogo

Domas

Pārmaiņas rada cilvēki, kas meklē atbildību, nevis pieprasa autoritāti.

[S.Godins]

Neko nesāc dusmās! Tikai muļķis vētras laikā kāpj uz kuģa.

[J.F.Haug]

Labāk, ja tevi ienīst par to, kas tu esi, nekā, ja tevi mīl par to, kas tu neesi.

[A.Gide]

Ļauj saviem sapņiem būt lielākiem par tavām bailēm,
un darbiem – skaļākiem par taviem vārdiem.

[Nezināms]

Domas Septembris-4