user_mobilelogo

Domas

Veiksmīga laulība ir nams, kuru ik dienas jābūvē no jauna.

[A.Maurois]

Pārmaiņas rada cilvēki, kas meklē atbildību, nevis pieprasa autoritāti.

[S.Godins]

Ja tev nav viss, ko tu vēlies, esi pateicīgs par visu, ko tu nevēlies un kā tev nav.

[G.Atkinson]

Ja tavā ceļā nav šķēršļu, visdrīzāk tas nav tavējais.

[J.Campbell]

 Domas Janvāris (6)