user_mobilelogo

Mācītāja Induļa Paiča sprediķis

Dieva providence ir Dieva rūpes un gādāšana par cilvēkiem un mērķtiecīga visas pasaules virzīšana pretī tās mērķiem un uzdevumiem. Dieva providence nenozīmē, ka tu neko nedari un Dievs tev visu iedod gatavu. Providence ir iemesls aktīvai rīcībai – tieši tāpēc, ka es ceru, ticu un zinu, ka es dzīvoju pasaulē, kurā pēdējais vārds vēl nav sacīts, pēdējais vārds pieder Dievam, jebkurā brīdī arī visneticamākās lietas var īstenoties.
Šie Ziemsvētku laika Bībeles teksti runā par mūsu aktivitāti un mūsu cerību. Tie aicina mūs nekad nepadoties, nekad nenolaist rokas, bet meklēt ceļus un ticēt pat neiespējamajam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtiski palielina iespēju notikt brīnumam! Un tam cieši līdzās ir spēja brīžiem apstāties savā aktivitātē, ieturēt klusu pauzi un mācīties atziņu, ka mēs nevaram būt noteicēji pār visu. Mēs darām visu, kas no mums ir atkarīgs. Un pēc tam visu liekam Dieva rokās. Šī ļaušanās rada mūsos mieru, mēs saprotam, ka ir lietas, kuras mēs nekontrolējam. Bet mūsu aktivitāte pauž mūsu ticību un cerību. Un tās abas kopā īsteno Dieva providenci, jo Dievs darbojas nevis pretēji mums vai neatkarīgi no mums, bet gan caur mums.
Dzīve nav mūsu varā. Dzīve notiek caur mums. Dzīvo, darbojies un vēro un ļaujies! Dievam šajā pasaulē nav nekā neiespējama.

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: 2. Mozus grāmata, 2. nodaļa,2. līdz 10. pants.

Meklējiet

Dievkalpojums Mateja draudzē 21.09.2014.

KĀDA JĒGA NO MANIS?

Lūkas ev. 13:6-9

Septembra beigās vai oktobra sākumā draudzēs svin pļaujas svētkus. Šajos svētkos pateicamies Dievam par jauno ražu un svētībām. Taču, ja mēs domātu un jautātu par cilvēka dzīvi-kad cilvēkam svinēt Pļaujas svētkus? Vai 50.gadu jubilejā? Vai aizejot pensijā? Vai pie kapu kopiņas? 
Jēzus cilvēku salīdzina ar augļus nesošu koku. Tas nozīmē, ka Jēzus runā par to, ka visai manai dzīvei jābūt auglīgai. Ražīgai. Dodošai. Par to runā arī Jēzus līdzība.

Stādīts dārzā - svētība.

Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā. (Lk.13:6)

Dzīves izdošanās nav atkarīga tikai no mantas un naudas daudzuma. Bībele saka, ka Dievs katram cilvēkam ir devis talantu, spējas un raksturu (1.Pēt.4:10, Ef.2:10), lai ikviens šajā pasaulē būtu derīgs un vajadzīgs. M.Čaklais reiz teicis: Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.

Par Jēzu ir uzrakstītas neskaitāmas grāmatas. Daudzas sava sekluma, salduma un uzbāzības dēļ ir vienkārši briesmīgas. Iespējams, tāpēc daudzi par Jēzu vairs nevēlas dzirdēt neko.Patiesās gudrības Jēzus. Sintija Buržo

Sintijas Buržo „Patiesās gudrības Jēzus” ir citāda grāmata, kurā godīgas meklētājas plašās zināšanas apvienotas ar dziļu pieredzi. Balstoties uz seno sophia perennis (mūžīgās gudrības) tradīciju, S. Buržo soli pa solim atklāj Jēzu kā iekšējās pārveides meistaru.

Dr. Sintija Buržo (1947) ir mūsdienu mistiķe, Anglikāņu (episkopāļu) baznīcas mācītāja, izcilu grāmatu autore, kontemplācijas skolotāja un pieprasīta retrītu vadītāja. Zīmīgi, ka pēdējos gados viņa savu dzīvi līdzsvarojusi starp kontemplatīvo un aktīvo darbību. Viņa zināmu laiku pavada kontemplatīvā vienatnē un klusumā askētiskā vientuļnieka mītnē Jaunanglijā (ASV), bet pārējā laikā aktīvi darbojas, mācot kristīgo kontemplatīvo tradīciju dažādās pasaules valstīs un cieši sadarbojoties ar izcilajiem kontemplatīvās meditācijas meistariem – trapistu Tomasu Kītingu, kamaldieti Bruno Bārnhartu un franciskāni Ričardu Roru.

Ja meklējat zināšanas un pieredzi, kas varētu jūs mainīt, un novērtējat dziļu, plašu nedogmatisku pieeju, šī grāmata ir īstā, lai palīdzētu atrast mūsdienīgu un jēgpilnu ceļu pie sevis, kristīgās tradīcijas un pazīstami nepazīstamā Jēzus.

Juris Rubenis

 

 

Daži citāti.

 

...........Apstākļi nepadara tevi nelaimīgu. Tie var nodarīt
tev fiziskas sāpes, bet nevar padarīt tevi nelaimīgu.
Nelaimīgu tevi padara tavas domas. Paša pieņēmumi
un stāsti padara tevi nelaimīgu...........

.........Ikreiz, pilnībā pieņemot tagadnes mirkli tādu, kāds
tas ir — lai arī kā tas izpaustos —, tu esi mierīgs,
tu esi klusumā.........

 

..........Domājošais prāts ir noderīgs un spēcīgs rīks, bet
tas arī ļoti ierobežo, ja pārņem tavu dzīvi pilnībā, ja
tu neapjēdz, ka tas ir tikai mazs gabaliņš no tās
apziņas, kas tu esi..............

 

Vai es saku: "Baudi šo mirkli. Esi laimīgs"? Nē.
Ļauj mirklim būt "šādam". Ar to pietiek.

 

.......Ir brīnišķīgi būt attiecībās, kas stāv pāri vēlmēm
un bailēm. Mīlestība neko nevēlas un ne no kā
nebaidās....

 

Grāmatu "Klusums runā" var lejuplādēt par brīvu mājas lapā Grāmatas elektroniski: http://gramataselektroniski.wordpress.com/2012/02/04/klusums-runa-ekharts-tolle/

Grāmata, ko ir vērts lasīt un pārlasīt, un pārdomāt. Sarakstīta kā pārdomu virkne, kas ar katru īso vēstījumu apstādina, liek padomāt un vēlēties izkļūt no ierobežojošo domu un sajūtu cietuma - nepazaudējot sevi.

Vai Dievu vajag saprast?

"Vai Dievu vajag saprast?" kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.
"Dievu nevajag saprast. Dievu vajag mīlēt," Dievs atbildēja.
"Man patīk domāt," cilvēks teica Dievam.
"Tas nav nekas slikts," Dievs atbildēja cilvēkam. "Tikai vajag zināt, ka tavam prātam ir robežas. Dievam nav robežu. Tu redzi tikai daļiņu no visa. Tu nedrīksti pie tās apstāties."

Kā nokļūt blakus Jēzum?

Reiz kāds māceklis jautāja Jēzum: "Kā nokļūt debesīs Tev blakus?"
Jēzus atbildēja: "Dzīvo man blakus šeit uz zemes."

Stāsts par krustu.

Reiz satikās četri punkti. Viņi skatījās cits uz citu un iemīlējās cits citā. Radās krusts. Mīlestības un ciešanu zīme.

Kāda zemes dzīve ir visskaistākā?

"Kāda zemes dzīve ir visskaistākā?", kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.
"Tāda, kādu es tev esmu sagatavojis," Dievs cilvēkam atbildēja.

 

 

Grāmata "Ceļš uz Emavu". J.Rubenis,M.Subačs