user_mobilelogo

Mācītājs Indulis Paičs

 

Kristus saka: Jums tagad ir bēdas, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirdis priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. (Jņ 16:22)

 

Lieldienu naktī mēs daudz domājam un runājam par augšāmcelšanos. Tas skan kā ļoti īpašs, mīklainu nojausmu pilns vārds. Līdzīgi Jēzus mācekļiem, arī mēs domājam un jautājam: nez, kas tas ir - mirušo augšāmcelšanās? Kā tā notiek? Kā tas ir - augšāmcelties?

Kaut gan sākotnējā vārda "augšāmcelšanās" nozīme ir pavisam vienkārša: piecelties, pamosties - pamosties no miega. Atgūt skaidru apziņu. Iepazīt citu apziņas stāvokli. Jo aizmigušais nemana un nejūt, kas notiek viņam līdzās. Viņš gan ir fiziski dzīvs, taču viņa dvēseles un gara dzīve neizpaužas. Lai cilvēks varētu piedalīties dzīvē, vajadzīga pamošanās…

Lieldienas vēlas mūs visus pamodināt! Ne tikai no nāves miega laiku beigās. Nē, arī no dzīves ikdienas un virspusējības notrulinošā un iemidzinošā skrējiena, kas tik ļoti mēdz sašaurināt un padarīt seklu mūsu uztveri. Pamodināt no dzīves, kura paslīd garām kā sapnis un tā arī netiek īsti dzīvota un piedzīvota…

Senajā baznīcā cilvēki tika kristīti tieši Lieldienu naktī. Jo kristības ir sakraments, kurā Lieldienu vēsts iemiesojas pie katra no mums. Kristībā mēs topam par to, kas mēs patiesībā esam. Lai taptu par cilvēku, nepieciešams pamosties, kļūt vērīgam, ieskatīties dziļāk par lietu virspusi. Un tur, dzīves dziļumos, atklājas paši lielākie un nozīmīgākie mūsu esības noslēpumi.

Jēzus runā par šādu dziļāku skatījumu. Jums šobrīd ir bēdas, ViņšPamosties no miegasaka, bet Es jūs atkal redzēšu un tad jūs priecāsieties, un jūsu prieku neviens nevarēs atņemt. Kas ir dzīve? Neskaitāmu sīku problēmu risināšana, tukša cenšanās uzvarēt cīņās, kurām nav gala? Kristība saka, ka dzīves mērķis ir ne tikai rūpēties par ārējām lietām, bet tapt par īstu, patiesu cilvēku. Dzīve ir laiks, kurā notiek mūsu pārtapšana, un šīs iekšējās pārmaiņas, garīgā pieredze, ir mūsu esības dziļākais uzdevums.

 

Lieldienas grib mums atgādināt: mēs esam garīgas būtnes ar garīgiem uzdevumiem. Un tikai tad, kad mēs to sākam redzēt, mēs sākam pa īstam dzīvot. Tikai pamodināti, augšāmcēlušies, mēs kļūstam mūžīgās dzīvības dalībnieki. Tikai nomodā būdami, mēs realizējam mūsos ieliktās iespējas.