user_mobilelogo

Dievkalpojums Mateja draudzē 21.09.2014.

KĀDA JĒGA NO MANIS?

Lūkas ev. 13:6-9

Septembra beigās vai oktobra sākumā draudzēs svin pļaujas svētkus. Šajos svētkos pateicamies Dievam par jauno ražu un svētībām. Taču, ja mēs domātu un jautātu par cilvēka dzīvi-kad cilvēkam svinēt Pļaujas svētkus? Vai 50.gadu jubilejā? Vai aizejot pensijā? Vai pie kapu kopiņas? 
Jēzus cilvēku salīdzina ar augļus nesošu koku. Tas nozīmē, ka Jēzus runā par to, ka visai manai dzīvei jābūt auglīgai. Ražīgai. Dodošai. Par to runā arī Jēzus līdzība.

Stādīts dārzā - svētība.

Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā. (Lk.13:6)

Dzīves izdošanās nav atkarīga tikai no mantas un naudas daudzuma. Bībele saka, ka Dievs katram cilvēkam ir devis talantu, spējas un raksturu (1.Pēt.4:10, Ef.2:10), lai ikviens šajā pasaulē būtu derīgs un vajadzīgs. M.Čaklais reiz teicis: Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.

 

Trīs gadi bez augļiem-egoisms.

...un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam: redzi, es jau trīs gadus te nāku cerībā atrast augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu.Nocērt to!Ko tas velti izsūc zemi! (Lk.13:6-7)

Kur paša labklājība un egoisms dominē, tur attiecību vietā ienāk aprēķins. Kalpošanas vietā ērtums.Mīlestības vietā izklaide bez atbildības.Tāpēc Eiropa un vēl jo vairāk Latvija izmirst. Katrs bērns taču pazemina manu komforta līmeni. Dzīve tikai sev ir nokaltis un nocērtams koks. (Lk.3-9)

Vēl viens gads - iespēja.

Bet dārza kopējs atbildēja:kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es aproku un apmēsloju. (Lk.13:8)

Kristus kā labais dārznieks dāvā tev žēlastību (Titam 2:11). Kristietība ir pēdējās iespējas ticība.Taču tā nav bezgalīga un prasa tavu izšķiršanos.

Ja nē, tad nocērt- atbildība.

...ja tas turpmāk dos augļus, labi; bet ja ne, tad nocērt to. (Lk.13:9)

Mēs varam dzīvot sev. Taču Kristus aicina savu dzīvi veltīt citiem.Un atceries, ka Dievs katram dos novērtējumu (Sal.māc.11:9). Dzīvo Dieva žēlastībā. Lieto sevi otram. Lai būtu jēga dzīvei. Un- prieks.

 

Visu dievkalpojuma ierakstu skaties šeit: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.09.2014-dievkalpojums.id35590/