user_mobilelogo

Autors: Riks Boks

 

Šķiet, ka tipisks patērētājs ir ļoti skeptisks attiecībā uz reklāmām. Atbilstoši pētījumu rezultātiem, kuri publicēti mārketinga tīkla lapā, vairāk nekā trīs no katriem četriem patērētājiem – vairāk nekā 75 procenti – uzskata, ka reklāmās solītais neatkarīgi no komunikācijai izvēlētā  medija veida ir pārspīlēts vai arī ar nodomu maldinošs. 

Aptaujātie vīrieši un sievietes arī identificēja piecas jomas, kuru reklāmām uzticas vismazāk - svara samazināšana, skaistumkopšanas līdzekļi, alkoholiskie dzērieni, finanšu pakalpojumi un auto, minētajā secībā. Tādējādi, kad redzam TV vai dzirdam radio reklāmas, lasām avīzēs, žurnālos vai interneta lapu baneros ar šīm jomām saistītās reklāmas, mēs visticamāk spriežam: “Es tam neticu.” 

Biznesa un profesionālajā pasaulē viens no izaicinājumiem ir pārdot mūsu uzņēmumus, tāpat kā produktus un piedāvātos pakalpojumus. Tomēr, aizraujoties to sasniegt, mēs varam viegli iekrist slazdā – sagrozīt patiesību un apmānīt klientus, lai veicinātu pārdošanu.

 

Tiem, kuri atzīst sevi par Kristus sekotājiem, šāda mānīšanās ir ļoti problemātiska. Tā samazina vērtību tēlam, kādu vēlamies izveidot kā laipni, patiesi vēstnieki – Kristus pārstāvji biznesa un profesionālajā vidē. Tā arī vājina mūsu evaņģelizēšanas efektivitāti. Kādēļ kādam būtu nopietni jāuztver mūsu mēģinājumi komunicēt patiesību un īstenību par Jēzu, ja viņi nevar ticēt pat mūsu teiktajam par materiālām lietām un pakalpojumiem, ko piedāvā mūsu kompānijas?   

Padomājiet par to sekojošā veidā: Ieejot istabā ar patīkamu aromātu, kā jūs jūtaties? Vai jums gribas tur kādu laiku uzturēties? Bet kā ieejot istabā ar nepatīkamu smaku? Jūs vēlaties pēc iespējas ātrāk  tikt no tās ārā, vai ne? Interesanti, ka Bībelē par to teikts visai īpaši:  

 Vai mūsu “smarža” ir patīkama vai pretīga? Jaunajā Derībā, Pāvila 2. vēstulē korintiešiem mācīts, ka, apzināmies mēs paši to vai nē, bet mēs prezentējam šo “smaržu” tiem, kurus satiekam. "Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd." Iedomājieties kafejnīcas aromātu, kad ienākam tajā, vai ziedu veikalu ar smalkām smaržām, kuras piesaista uzmanību. Kā Kristus ziediem, mums jātiecas izraisīt līdzīgu iespaidu uz tiem ar ko kopā strādājam un tiekamies darbā.

Mūsu “smaržas” neatstās iespaidu uz visiem. Protams ir tādi, kas jūtas aizvainoti, pat dzirdot pieminam Jēzu Kristu. Tā nav mūsu problēma. Bet attiecībās ar cilvēkiem, viņiem atklājot, ka esam Viņa sekotāji, mums jācenšas atstāt labvēlīgu iespaidu. “Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai, kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus” (1. Pētera 3:15-16). 

Lai mēs būtu efektīvi Kristus vēstnieki, mums jācenšas atcerēties, ka pat mūsu biznesa reklāmas var kalpot, lai nodotu Kristus smaržu. Jo tās atspoguļo mūsu vērtības un sevī ietver to, kam mēs ticam. 

Copyright 2016, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective.