user_mobilelogo

Autors: Ostins Priors un Marks Billers

Mūsu klienti bieži nāk pie mums meklē padomu par to, kādus ieguldījumus veikt, kad tos veikt un kā no ieguldījumiem gūt vislielāko atdevi. Mūsu konsultāciju pamatā ir daudzi pārbaudīti principi, bet pirms to darām, svarīgi ir atpazīt to kam esam pakļauti mēs visi – apdraudējumus, kas var mūs atturēt no finansiālo mērķu sasniegšanas.  Primārie, bibliskie principi investējot

Iespējams, ka vissvarīgākā ir vienkāršā, universālā patiesība – kā investori, mēs varam būt vissliktākie ienaidnieki paši sev. Šis novērojums izriet ne tikai no mūsu vairāku desmitu gadu praktiskās pieredzes kā investoriem un naudas menedžeriem, bet to apstiprina tas, ko Dievs mums saka Bībelē. 

Ņemot vērā mūsu nepilnīgo, kritušo dabu, un mūsu tieksmi koncentrēties uz savām interesēm, būtu pārsteidzoši, ja mēs nebūtu primārā problēma ar ko saskaramies veicot investīcijas. Mirkli apdomājiet kādi mēs esam, kā tas rakstīts Rakstos:

Mūsu gudrība ir nepilnīga. Mēs tiecamies savas spējas plānot un pieņemt lēmumus uzskatīt par objektīvām un racionālām, bet īstenībā mēs neesam tik gudri vai zinoši kā gribētu domāt sevi esam.
“ Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība.” (1. Korintiešiem 3:18-19). 

 

Mūsu motivācija ir korumpēta. Pieņemot dzīvei svarīgus lēmumus, īpaši attiecībā uz naudu un materiālajiem resursiem, mēs viegli varam maldināt paši sevi, domājot par patiesajiem motīviem.
 “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Jeremijas 17:9). 

Mūsu emocijām ir liels spēks. Plašs emociju spektrs, sākot ar bailēm līdz naidam, skaudībai, ietekmē mūsu domāšanu. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāizvairās no iracionāliem, uz emocijām balstītiem lēmumiem, kuri vēlāk var izrādīties katastrofāli.
 “Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne ” (Romiešiem 7:18).

Mūsu spēja paredzēt ir ierobežota. Neskatoties uz to, ka mēs gribētu precīzi  saskatīt  to, kas notiks nākotnē, neviens no mums to nevar. Tādēļ mums nevajadzētu iedomāties un rīkoties tikai saskaņā ar nākamajās dienās, nedēļās, mēnešos un gados gaidīto.
“Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu.... Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna” (Jēkaba 4:13-14,16).

 

 

© 2016. Ostinam Prioram ir 36 gadu pieredze investoru konsultēšanā, un viņš ir izdevuma "Sound Mind Investing" un internetvietnes dibinātājs. Marks Billers ir izdevuma “ Sound Mind Investing's” galvenais redactors.Viņš ir daudzu ar finansēm saistītu rakstu un publikāciju autors, tāpat kā finanšu komentators vietējās un nacionālajās radiostacijās.