user_mobilelogo

Citāti no Anselma Grīna grāmatas Dzīves māksla.

"Viena ar mieru pilna sauja ir labāka, nekā abas dūres pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas." Sal.māc.4:6Piešķir savam darbam noteiktu jēgu

Šis gudrais Bībeles ieteikums ir vienmēr aktuāls. Mēs sakām par kādu, kam ir stingra roka, ja viņš ķeras pie darba pārliecināti un mierīgi. Viņa stingrā un mierīgā roka ir atvērtība pieņemt kaut ko nobriedušu un gatavu. Pretēji tam, dūre izsaka agresivitāti un nežēlību un ir virzīta pret kādu.... Īstie mērķi nevar tikt sasniegti ar sakostiem zobiem un dūrēm, bet tikai ar pretī pavērtām plaukstām. Tāpat kā es nevaru saķert vēju, nevaru arī ieslēgt mieru dūrē. Tikai tad, kad esmu atvērts un pilnīgi klātesošs mirklī, un kad es vēlos zināt, kas ir ielikts manā plaukstā, es varu izjust atpūtu un mieru.

...

Tas, kuru vada alkatība, domā, ka viņam jāstrādā bez apstājas. Viņš nevar atpūsties, lai priecātos par dzīvi, tas nozīmētu ierobežot bagātību vairošanu.

Alkatīgais nedzīvo dzīvi, viņš vienmēr domā, ka priecāsies par sava darba augļiem vēlāk. Šis mirklis tiek visu laiku atbīdīts, baidoties zaudēt iespēju vairot labumus. Alkatīgais nespēj patiesi dzīvot, jo viņš dzīvo visu laiku atliktā nākotnes perspektīvā. Viņš strādā tā, it kā spētu dzīvot mūžīgi. Un tomēr vienu dienu viņš būs spiests saprast, ka nekas nav mūžīgs.

...

Ir vadoši darbinieki, kas, pat daudz strādājot, nespēj aizraut savus padotos. No viņiem plūst neapzināta agresivitāte. Pret jebkuru kritiku viņi aizsrgājas, dubultojot spēkus. Viņu līdzstrādnieki izjūt šaja piepūlē apslēptu agresivitāti, un tas viņus paralizē, tā vietā, lai motivētu. Novērtējot to, kas izstaro no manis, kad es strādāju, var noteikt, vai es barojos no Svētā Gara avota, vai ari mana motivācija ir pilnībā egoistiska, jo man nepieciešams parādīt savu vērtību, lai spetu sev ticēt. Kad darbs kalpo citiem mērķiem (piemēram, savas vērtības parādīšanai), tas nevar būt patiesi auglīgs.