user_mobilelogo

 

Autors Roberts Dž. Tamasi

 

Neviena darba vieta nav ideāla, un, iespējams, mēs visi kādreiz esam nodomājuši: “Es ienīstu savu darbu.” Bet varbūt sekojšais jums ļaus paskatīties uz pašreizējo situāciju no citas perspektīvas.

 

Pazīstama farmācijas kompānija ražo rektālos termometrus. Iesaiņojuma kārbā ir ievietota lietošanas pamācība un neliela lapiņa ar tekstu: “Katrs rektālais termometrs ir personiski pārbaudīts un tad dezinficēts.” Kā jums patiktos būt termometru kvalitātes kontrolierim šajā kompānijā? Kā tagad jums patīk savs darbs, ja salīdzina?

 

Iespējams, jūs domājat: “Labi, es neesmu termometru testētājs, bet dažkārt man škiet, ka tas, ko man jādara, ir gandrīz tikpat nepatīkami.” Kā mums jārīkojas šādos kaitinošos brīžos, kad darbā ir grūtības, kad, kā saka mans draugs, es labāk apēstu vaboli?

 

Ir daudz viedokļi par šo jautājumu, bet es domāju, ka nav labāks avots, kur meklēt paraktisku padomu, kā Raksti. Mēs bieži varam redzēt, kā nozīmīgas personas Bībelē tiek aicinātas veikt nepatīkamus uzdevumus, no kuriem tās labprāt izvairītos. Piemēram, Noa gadiem ilgi būvēja šķirstu, un, bez šaubām, no kaimiņu puses tika uzskatīts par jocīgu. Pravietis Jeremija ilgstoši nodeva ziņas par sodu, kas sagaida nepaklausīgos un dumpīgos israēļus, kuri atteicās atgriezties no grēkiem.

 

Rakstot Jēzus Kristus sekotājiem Kolosas pilsētā, apustulis Pāvils tos skubināja: “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu” (Kolosiešiem 3:17). Šiem cilvēkiem bieži bija jādara nepatīkami darbi, pat jālāpsto zirgu mēsli ārā no staļļiem. Iespējams, ka viņi labāk inspicētu termometrus! 

 

Piemērs, kā tikt galā ar grūtu darbu, ir arī Jēzus: “Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem” (Marka 10:45). Tas attiecas uz Viņa krustā sišanu, kuru Viņš labprātīgi pārcieta. Nebija tā, ka Jēzus, raugoties uz sagaidāmajām fiziskajām ciešanām, bija entuziastiski noskaņots. Nošķīries no Viņa mācekļiem, Jēzus lūdzās: “Un Viņš sacīja: "Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo biķeri no Manis! Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi” (Marka 14:36).

 

Tātad kā, saskaroties ar grūtībām darba vietā, mums vajadzētu reaģēt?

 

Mums tas nav jādara vienatnē. Mums ir kārdinājums domāt, ka esam vieni, ka neviens nesapratīs mūsu nožēlojamo stāvokli un nespēs piedāvāt palīdzību. Bet varam vērsties pie Dieva pēc resursiem, lai turpinātu par spīti likstām. “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru” (Filipiešiem 4:13).

 

Jātic, ka pat negribēts darbs tiks pamanīts. Ja mēs būsim uzticami mazās lietās, Jēzus ir apsolījis, ka mums tiks dota iespēja paveikt arī daudz vairāk. “Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem tādiem zemiem ļaudīm” (Salamana Pamācības 22:29).

 

 

Pieej tam no ilgtermiņa skatu punkta. Ja koncentrējamies uz tagadni, dažkārt apstākļi šķiet bezcerīgi. Bet pacietība un neatlaidība ne reti sniedz daudzus ieguvumus. “Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum” (Kolosiešiem 3:23-24).