user_mobilelogo

Domas

Lūdz vislielākās lūgšanas. Tu nekad nespēsi izdomāt tik lielu lūgšanu, lai Dievs, atbildot uz to, nevēlētos, ka tā būtu bijusi lielaka. Nelūdz pēc kruķiem, lūdz pēc spārniem.

[P.Brūks]

Tas, kurš nav mierā ar to, kas viņš ir, nekad nebūs mierā ar to, kas viņam pieder.

[D.Mortman]

Nebaidies ēnu. Tās tikai nozīmē to, ka kaut kur tuvumā ir gaisma.

[R.E.Renkee]

Mēs turamies pie lietām, kuras mums vajadzētu aizmirst, un aizmirstam lietas, kuras mums vajadzētu atcerēties.

[T.Keller]

Domas par dzīvi

 

 

 
OPEN