user_mobilelogo

Domas

Lūdz vislielākās lūgšanas. Tu nekad nespēsi izdomāt tik lielu lūgšanu, lai Dievs, atbildot uz to, nevēlētos, ka tā būtu bijusi lielaka. Nelūdz pēc kruķiem, lūdz pēc spārniem.

[P.Brūks]

Labāk, ja tevi ienīst par to, kas tu esi, nekā, ja tevi mīl par to, kas tu neesi.

[A.Gide]

Pacietība pret citiem ir mīlestība.
Pacietība pret sevi ir cerība.
Pacietība pret Dievu ir ticība.

[A.Bestavros]

Tev nav nepieciešams redzēt ceļu,  ja tu seko tam, kurš ir Ceļš.

Domas Janvāris (3)